Federatia Romana de Freestyle Kickboxing

CIF: 28011557
Email: office@frfk.ro
Adresa: Str.Lespezi nr 6 B, sector 5, Bucuresti - ROMANIA
mobil: 0722.312.769

Cerere de afiliere
nr.      din data de

Prin prezenta cerere, Clubul Sportiv / Asociatia Sportiva / Structura Sportiva *
avand Codul de Identificare Fiscala (CIF) *
si Certificatul de Identitate Sportiva (CIS) nr. *
cu sediul in:
localitate *
judet /sector *
adresa *
solicita afilierea sectiilor sale sportive:
Freestyle Kickboxing
Knock Down
Budokai
Freestyle Karate
Muay
Jissen Karate
la Federatia Romana de Freestyle Kickboxing

La prezenta cerere au fost anexate integral actele urmatoare, precizate in STATUTUL Federatiei:
*maxim 3 Mb fiecare fisier, format permis: gif, jpg, png, pdf, doc, docx, xls, xlsx, txt

copie legalizata CIS

copie legalizata CIF

copie legalizata ACT CONSTITUTIV

copie legalizata STATUT

copie legalizata de pe Certificatul de inscriere la Registrul National al Persoanelor Juridice, in cazul structurilor sportive persoane juridice fara scop patrimonial

copie legalizata de pe Certificatul de inmatriculare in Registrul Comertului, in cazul societatilor comerciale sportive pe actiuni

copie legalizata privind eventualele schimbari de membri ai Asociatiei/Clubului

copie de pe Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila de acordare a personalitatii juridice, de pe incheierea prin care s-a dispus inscrierea persoane juridice in Registrul Asociatiilor si fundatiilor, in cazul structurilor sportive cu personalit

dovada sediului in copie

copie dovada patrimoniului (depunere capital social in Banca)

copie Aviz de constituire de la MTS

Am luat la cunostinta si suntem de acord cu Statutul si Regulamentul de Functionare si Ordine Interioara a Federatiei Romane de Freestyle - Kickboxing, pe care le vom respecta in totalitate.

,

Secretariat
Federatia Romana de Freestyle Kickboxing,
Optional puteti atasa si fisierul imagine reprezentand LOGO Club/AsociatieActele necesare a fi anexate la cerere le puteti transmite prin email sau posta la adresa F.R.F.K.